Hakkımızda Geri

MYMLIFT – C kancalar, tonglar, traversler, blok kavrayıcıları, kat platformları genel yük kaldırma ve taşıma aparatları, forklift ataşmanları gibi endüstriyel kanca altı ekipmanları imalatı, yüksekte çalışma alanlarına dikey yatay yaşam hatlarının kurulumu, vinç komponentleri, endüstriyel ürünler, AR-GE faaliyet konularında  hizmet veren mühendislik firmasıdır.

MYMLIFT temel ilkeleri,

 • Kalite
 • Yenilikçilik
 • Süreklilik
 • Güvenilirlik
 • Sorumluluk
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Çözüm Odaklı Hizmet
KALİTE POLİTİKASI​
 • Sektörel Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak.
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek
 • Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak.
 • Ölçülebilir değer yönetimiyle, öz değerlendirmeye dayalı stratejiler geliştirmek.
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Kanca altı ekipmanları ve yaşam hatları üretimi yapan firmamız, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır.

Bu amaçla; doğal kaynak tüketimini rasyonel kullanmak,
çevreyi kirletici unsurları ve çevresel atıklarımızı sürekli takip ederek, yasal kanun ve mevzuatlara göre hareket etmek
küreselleşme adına eğitimler vermek ve bu alanda teknoloji gelişimlerini destekleyerek bu duyarlılığı toplumumuzla paylaşmak temel çevre politikalarımızdır.

 

 

BELGELERİMİZ